fbpx
woensdag 23 september 2020

Zeeuwsche Zoute ontvangt subsidie om nieuwe Zeeuwsche Smaakmakers te onderzoeken

Zeeuwsche Zoute heeft afgelopen vrijdag een subsidie van €49.080 gekregen om, in samenwerking met andere Zeeuwse ondernemers, onderzoek te doen naar mogelijkheden voor nieuwe producten met zout. De subsidie werd tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door gedeputeerde Jo-Annes de Bat (provincie Zeeland), burgemeester Meeuwisse (gemeente Noord-Beveland) en wethouders Verburg (gemeente Reimerswaal), Joppe (gemeente Schouwen-Duiveland) en Hageman (gemeente Hulst).

Zeeuwsche Smaakmakers
Met de subsidie gaan we onderzoek doen naar de haalbaarheid van verschillende toepassingen van zout als smaakmaker om nieuwe Zeeuwse (streek)producten te realiseren. Zeeuwsche Zoute wil hiermee haar aanbod van producten verder uitbreiden en heeft als doel om nauwere samenwerkingen met andere lokale ondernemers te bewerkstelligen om zo meerwaarde voor meerdere partijen te creëren. Voor nieuwe combinaties kun je bijvoorbeeld denken aan zout met zeewier, oestersaus en uienchutney met Zeeuws zout. Alle onderzoeken zijn erop gericht om met het verbindende element zout nieuwe Zeeuwsche Smaakmakers te produceren om zo de Zeeuwse streekproducten nog beter op de kaart te zetten. Het project gaat uitgevoerd worden in samenwerking met verschillende (vaak aangesloten bij Zeker Zeeuws® Streekproduct) ondernemers, chef-koks en kennisinstellingen uit Zeeland.

Over de subsidieregeling
De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, van de provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en het Rijk, stimuleert samenwerkingsverbanden, zoals de Kennis- en Innovatienetwerken, tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten vanuit de Zeeuwse economische clusters. Van belang is dat projectvoorstellen bijdragen aan de gezamenlijke agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Het project Zeeuwsche Smaakmakers maakt deel uit van de zes verschillende projecten die in september subsidie hebben ontvangen. In totaal is er €291.046 beschikbaar gesteld voor de zes haalbaarheidsonderzoeken, waar 27 ondernemers en onderzoeksinstellingen aan meewerken.