fbpx

Algemene Voorwaarden Winactie Lekker Lokaal

Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op de winactie om het boek Lekker Lokaal van Laura de Grave te winnen, georganiseerd door Zeeuwsche Zoute (Aanbieder) die loopt van 19 oktober tot 27 oktober 2020. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

1 – Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers mogen maar een keer per e-mailadres deelnemen. Medewerkers van Zeeuwsche Zoute zijn uitgesloten van deelname. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2 – De winnaar krijgt per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar moet binnen 7 dagen reageren, anders zijn we genoodzaakt een nieuwe winnaar te selecteren.

3 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

4 – De deelnemer geeft door mee te doen toestemming voor inschrijving van de nieuwsbrief van Zeeuwsche Zoute.

5 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.